Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Δήμος Βύρωνα: Πρόσκληση για την εκλογή του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει τα νέα μέλη του Προεδρίου του Δ. Σ. του δήμου καθώς και τα νέα μέλη Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αντίστοιχα. 
Παρακάτω η σχετική πρόσκληση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βύρωνας, 8-1-2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ.: 472
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
        ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
        ……………………………………………..  
        ΤΗΛ.: 2132008666                                      
        

                                               
    
                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                               ΠΡΟΣ

        ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Παρακαλείσθε  όπως  προσέλθετε  στο  Δημοτικό Κατάστημα Βύρωνα στις 13/1/2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010  εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


                                                                              ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΑΦΝΗ