Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Πεζοδρόμιο στη γωνία Ν.Ελβετίας και Ατταλείας
Πεζοδρόμιο στη γωνία Ν.Ελβετίας και Ατταλείας.

Κινδυνεύει να πέσει κανείς μέσα και να διακινδυνεύσει τη σωματική του ακεραιότητα.
Και φυσικά, δεν θα είναι το μοναδικό.
Άραγε, θα φιλοτιμηθεί κανείς από το Δήμο να το φκιάξει;
Και να σκεφθεί κανείς ότι είναι πάνω από 6 μήνες έτσι.
Η... μάλλον όχι !
Τώρα που κλαδέψανε κάποιος έριξε πάνω κάτι κλαριά και δεν φαίνεται η τρύπα!
Άρα, διαβαίνετε ακίνδυνα !!! ....