Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ. ΒΥΡΩΝΑ

Η Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση ( ΑΣΚ ) Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα καταγγέλει τη πλειοψηφία του Διοικ. Συμβουλίου του Ν.Π,Δ.Δ. Δήμου Βύρωνα και τη δημοτική αρχή του Δήμου, η οποία αποφάσισε να ερευνήσει τη δυνατότητα (παίρνοντας και προσφορές από ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας ) παραχώρησης της υπηρεσίας καθαριότητας των χώρων του Γυμναστηρίου και του Γηπέδου σε αυτές τις εταιρείες εξ αιτίας του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού στους συγκεκριμένους χώρους.
Η απόφαση αυτή, έρχεται σαν αποτέλεσμα της πλήρους απαξίωσης των υπηρεσιών του Δήμου εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής , που εκφράζεται ΚΑΙ μέσα από τον μη έγκαιρο προγραμματισμό πρόσληψης ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών.
Η υπηρεσία της καθαριότητας είναι ένα κοινωνικό αγαθό που ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ , ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΗΔΗ ΥΨΗΛΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ.
Από τη άλλη, βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα η μεταφορά 65 εργαζομένων της υπό διάλυσης Δημοτικής Επιχείρησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της απόφασης αυτής και την κάλυψη των υπαρχώντων κενών με προσωπικό αυτό.
Σε αντίθετη περίπτωση ΘΑ ΒΡΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Μάρτης 2009