Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

Η νομοθεσία προβλέπει πως η εγκατάσταση διαφημίσεων επί του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων οδών που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών με όριο ταχύτητας μέχρι 70 χιλ. την ώρα είναι επιτρεπτή- κάτι που, ωστόσο, αναιρείται από το άρθρο 4 της Διεθνούς Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, σύμφωνα με την οποία σε όλα τα συμβαλλόμενα Κράτη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, απαγορεύεται στον ευρύτερο χώρο των δρόμων η τοποθέτηση οποιασδήποτε επιγραφής ή εγκαταστάσεως που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση με τις δημόσιες πινακίδες κυκλοφορίας, να θαμπώσει τους οδηγούς ή να τους αποσπάσει την προσοχή. Η σύμβαση αυτή υποχρεώνει τους δημάρχους, καθώς και τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της Περιφέρειας, να αφαιρούν ή να απομακρύνουν οποιεσδήποτε διαφημιστικές πινακίδες, ιδιαίτερα δε μεγάλων διαστάσεων, από δρόμους ή πεζοδρόμια.
Αυτά για τη νομοθεσία. Ας δούμε λοιπόν μερικες εικόνες σχετικά με το τι συμβαίνει με τις πινακίδες στο Βύρωνα