Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

ΕΞΩΔΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΥΡΩΝΑ

Σήμερα στις 28/2/2008 κάτοικοι του Καρέα συγκεντρώθηκαν στη λεωφόρο Καρέα., με αίτημα να σταματήσουν τα έργα που γίνονται εκεί.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Βασιλικής Τσέκου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Λεωφόρος Καρέα, αρ.76.
Του Ιωάννη Χριστόπουλου του Νικολάου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Λεωφόρος Καρέα, αρ. 92.
Του Παύλου Τσαμάκου του Χρήστου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Λεωφόρος Καρέα, αρ.76.
Της Κωνσταντούλας Κανδηλιώτη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Βύρωνα Αττικής, οδός Λεωφόρος Καρέα αρ.76

ΠΡΟΣ

1. Τον Δημάρχο Βύρωνα, Νικόλαο Χαρδαλιά που κατοικοεδρεύει στο Δημαρχείο Βύρωνα, οδός Καραολή και Δημητρίου, αρ. 32-36.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

1. Στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Θεμάτων Δήμου Βύρωνα, Κωνσταντίνο Ζούμπο, που κατοικοεδρεύει στο Δημαρχείο Βύρωνα, οδός Καραολή και Δημητρίου, αρ. 32-36.

2. Στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Βύρωνα, Ευάγγελο Μακράκη, που κατοικοεδρεύει στο Δημαρχείο Βύρωνα, οδός Καραολή και Δημητρίου, αρ. 32-36.

Όπως άριστα γνωρίζετε, και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 2719 της 6-2-2008 ενυπόγραφη επιστολή-διαμαρτυρία εκατοντάδων κατοίκων του Καρέα που παραλάβατε, την οποία και έχουμε προσυπογράψει, τα έργα ανάπλασης που διενεργείτε επί της Λεωφόρου Καρέα έχουν δημιουργήσει ήδη προβλήματα που έχουν σχέση με: α) την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση πεζών και κυρίως μαθητών, ηλικιωμένων, ατόμων με ειδικές ανάγκες και μητέρων ή συνοδών βρεφών που κινούνται με καρότσι, β) την απρόσκοπτη διέλευση ασθενοφόρων και οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, γ) τη δραματική κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική επιβάρυνση και υποβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας ζωής, καθώς και δ) τον κίνδυνο πλημμυρών και παράσυρσης από τα όμβρια ύδατα και πρόκλησης σωματικών βλαβών πεζών και οδηγών ή ακόμα και υλικών ζημιών που πιθανόν να προκύψουν σε παρακείμενες της οδού κατοικίες και διερχόμενα οχήματα.

Συγκεκριμένα:

1. Το στένεμα της Λεωφόρου Καρέα με την διεύρυνση της κεντρικής νησίδας που εκτείνεται από την Λεωφόρο Κατεχάκη έως την οδό Γαζίας, η οποία έχει επενδυθεί αρχικώς με μπετόν ύψους 40 – 80 περίπου εκατοστών και περαιτέρω με πέτρινη επίστρωση, ελάχιστα προβλέπει για την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση πεζών, καθώς υπάρχουν μόνο τρεις διαβάσεις πεζών και καθόσον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να σταθεί ή πολύ περισσότερο να περπατήσει επάνω της διαβάτης. Εξαιτίας των παραπάνω συνθηκών η συγκεκριμένη κατασκευασθείσα νησίδα αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και επισκεπτών του Καρέα που επιχειρούν να περπατήσουν ή να διασχίσουν τον δρόμο.

2. Το στένεμα της Λεωφόρου Καρέα με την διεύρυνση της κεντρικής νησίδας που εκτείνεται από την Λεωφόρο Κατεχάκη έως την οδό Γαζίας, η οποία έχει επενδυθεί αρχικώς με μπετόν ύψους 40 – 80 περίπου εκατοστών και περαιτέρω με πέτρινη επίστρωση, εμποδίζει επιπρόσθετα την ελεύθερη ροή των όμβριων υδάτων που εξαιτίας και της κατωφέρειας παίρνουν τη μορφή χειμάρρου σε κάθε βροχόπτωση, πόσο μάλλον σε έντονη βροχόπτωση. Οι παραπάνω συνθήκες αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και επισκεπτών του Καρέα που είτε πεζή είτε με κάποιο όχημα διέρχονται την Λεωφόρο Καρέα.

3. Το στένεμα της Λεωφόρου Καρέα με την διεύρυνση των πεζοδρομίων όχι σε ευθεία γραμμή αλλά με συνεχείς εσοχές και εξοχές συντελούν επιπλέον στον σχηματισμό χειμάρρου και στροβιλισμών των ομβρίων υδάτων, καθόσον δεν υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη παροχέτευσής τους σε φρεάτια ούτε καν στα στενεμένα σημεία όπου και συγκεντρώνονται ακόμα πιο μεγάλες ποσότητες νερού. Οι παραπάνω συνθήκες αποτελούν κίνδυνο για τους κατοίκους και επισκέπτες του Καρέα που ενδέχεται να τραυματιστούν είτε παρασυρόμενοι από τα νερά είτε από φερτή από τα όμβρια ύδατα ύλη είτε ακόμη και από διερχόμενα παρασυρόμενα από τα όμβρια ύδατα οχήματα.

4. Το στένεμα της Λεωφόρου Καρέα με την διεύρυνση της κεντρικής νησίδας που εκτείνεται από την Λεωφόρο Κατεχάκη έως την οδό Γαζίας και με την παράλληλη διεύρυνση των πεζοδρομίων έχει ως αποτέλεσμα την δραματική αύξηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, εφόσον τα διερχόμενα αυτοκίνητα μένουν για ώρες σχεδόν ακινητοποιημένα. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνδυνο για την σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων και δυσμενή προϋπόθεση για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, αφού η συνεχής και αργή ροή των οχημάτων όχι μόνο επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με επικίνδυνους για την υγεία των κατοίκων ρύπους αλλά προκαλεί επιπλέον και ηχορύπανση είτε εξαιτίας των συνεχών φρεναρισμάτων είτε εξαιτίας κορναρισμάτων είτε εξαιτίας αυτής της ίδιας της λειτουργίας των κινητήρων τόσων οχημάτων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

5. Το στένεμα της Λεωφόρου Καρέα με την διεύρυνση της κεντρικής νησίδας που εκτείνεται από την Λεωφόρο Κατεχάκη έως την οδό Γαζίας και με την παράλληλη διεύρυνση των πεζοδρομίων έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα περιθώριο δημιουργίας λωρίδας ασφαλείας στην οδό σε περίπτωση που χρειαστεί να διέλθει ασθενοφόρο όχημα ή όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι από τη Λεωφόρο Καρέα διέρχονται και λεωφορεία, το γεγονός αυτό αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των κατοίκων του Καρέα που θα χρήζουν άμεσης διακομιδής σε νοσοκομείο ή σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως αυτής που ζήσαμε το περασμένο καλοκαίρι.

Επιπροσθέτως:

6. Σε κανένα σημείο του έργου ανάπλασης της Λεωφόρου Καρέα δεν έχει αναρτηθεί πινακίδα που να αναγράφει τα στοιχεία του έργου (αριθ. οικοδομικής αδείας, προϋπολογισμός, χρηματοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, ανάδοχος, υπεύθυνος έργου κ.λ.π.) όπως κατά νόμω επιβάλλεται.

7. Το όλο έργο ανάπλασης της Λεωφόρου Καρέα επιβαρύνει και υποβαθμίζει το περιβάλλον ως πρωτεύον δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, με τρόπο που ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο (υπό 4), αλλά και εφόσον μειώνει δραστικά την ύπαρξη δέντρων και θάμνων προς όφελος του τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών. Συγκεκριμένα δε, κατά την εκτέλεση των έργων ανάπλασης της οδού ξεριζώσατε δέντρα και θάμνους (επισυνάπτουμε σχετική φωτογραφία, η οποία θα τεθεί και υπόψιν της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας), τα οποία αντικαταστάθηκαν από τσιμέντο και πλάκες. Σε μια περιοχή – από τις ελάχιστες αν όχι η μοναδική στον δήμο Βύρωνα – που διακρίνεται για το πράσινο περιβάλλον της και την συνεπαγόμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων της, διαμαρτυρόμαστε έντονα για την υποβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ποιότητας ζωής μας. Η μείωση του χώματος που δεν ακτινοβολεί θερμότητα αλλά απορροφά το νερό, η μείωση των δέντρων που απορροφούν CO2 και αποβάλλουν Ο2 με την παράλληλη αύξηση του τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών που συσσωρεύουν και ακτινοβολούν θερμότητα έχει ως άμεση συνέπεια την αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής του Καρέα, σε μια εποχή μάλιστα που οι κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη είναι δραματικές και ίσως μη αναστρέψιμες.

Επειδή:

  • Η μέχρι σήμερα ανάπλαση της Λεωφόρου Καρέα θέτει πολλαπλώς την ασφάλεια, καθώς και την σωματική και ψυχική μας υγεία σε κίνδυνο.

  • Η μέχρι σήμερα ανάπλαση της Λεωφόρου Καρέα μεταβάλλει επιβαρυντικά το περιβάλλον και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής μας .

  • Η μέχρι σήμερα ανάπλαση της Λεωφόρου Καρέα ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές σε κτήρια ή και οχήματα.

  • Η μέχρι σήμερα ανάπλαση της Λεωφόρου Καρέα προσβάλλει το περιβάλλον και από την άποψη των αισθητικών αξιών.

  • Τα έργα ανάπλασης στη Λεωφόρο Καρέα συνεχίζονται παρ’ όλα τα αιτήματα, προφορικά και γραπτά, των κατοίκων του Καρέα να τεθεί σε δημόσιο διάλογο το όλο έργο και να επανασχεδιαστεί με βάση τις σύγχρονες , σύμφωνες με την οικολογία και τον νόμο απαιτήσεις και προϋποθέσεις των οικιστικών και συγκοινωνιακών παρεμβάσεων – προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών – αλλά και τις πραγματικές συνθήκες ζωής και ασφαλούς καθημερινής λειτουργίας στη γειτονιά μας.

  • Τα δημόσια έργα εκτελούνται προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και τίθενται υπό δημόσιο έλεγχο υπακούοντας στην αρχή της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.

  • Το έννομο συμφέρον μας ως κατοίκων του Καρέα είναι προφανές.

  • Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, όπως προκύπτει και από το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Με την παρούσα:

Σας ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ την προσοχή και σας θέτουμε προ των ΕΥΘΥΝΩΝ σας σε περίπτωση που κινδυνεύσει η ζωή, η σωματική ή η ψυχική μας ακεραιότητα ή σε περίπτωση που υποστούμε υλικές ή άλλες βλάβες εξαιτίας των όσων παραπάνω εκθέτουμε ή όσων ενδεχομένως προκύψουν από το εν λόγω έργο.


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για τις ως άνω πράξεις σας και παραλείψεις σας και σας ΚΑΛΟΥΜΕ:

Να παύσετε αμέσως τα εκτελούμενα έργα επί της Λεωφόρου Καρέα.

Να παύσει αμέσως η επίστρωση με πέτρες και να κατεδαφιστούν αμέσως τα τοιχία της κεντρικής νησίδας που εκτείνεται από την Λεωφόρο Κατεχάκη έως την οδό Γαζίας.

Να επανασχεδιάσετε την οδική και συγκοινωνιακή παρέμβαση στη Λεωφόρο Καρέα και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε:

α. να εξασφαλίζεται η δίχως κινδύνους και εμπόδια διέλευση και διάσχιση της οδού από πεζούς και οχήματα,

β. όχι μόνο να προστατεύεται αλλά και να ενισχύεται το περιβάλλον και το μικροκλίμα της περιοχής του Καρέα,

γ. όχι μόνο να προστατεύεται αλλά και να αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων,

δ. να μην καθίσταται η Λεωφόρος Καρέα χείμαρρος,

ε. να επιτρέπεται η λειτουργία λωρίδας ασφαλείας επί της οδού,

στ. να μην προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση,

ζ. να μην προκαλείται ατμοσφαιρική ρύπανση,

η. να μην επιβαρύνονται οι κάτοικοι με ηχορύπανση.

Να αποκαταστήσετε αμέσως όλα τα δέντρα και φυτά που με δική σας ευθύνη ξεριζώθηκαν ή έπεσαν σε όλο το μήκος της κεντρικής νησίδας που κατασκευάσατε και εξακολουθείτε να κατασκευάζετε καθώς και στην περιφέρεια του δρόμου.

Να επιτραπεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη του Δήμου μας η απρόσκοπτη γνώση όλων των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών του εν λόγω έργου.

Να αναρτήσετε αμέσως πινακίδα όπου να αναγράφονται όλα τα στοιχεία (αριθ. οικοδομικής αδείας, προϋπολογισμός, χρηματοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, ανάδοχος, υπεύθυνος έργου κ.λ.π.) του εν λόγω έργου όπως κατά νόμω επιβάλλεται.

Να τεθεί εκ νέου το ως άνω μείζον ζήτημα της ανάπλασης της Λεωφόρου Καρέα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον τον οποίον απευθύνεται ώστε να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ως έχει στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008

Οι εξωδίκως δηλούντες

Βασιλική Κ. Τσέκου


Ιωάννης Ν. Χριστόπουλος

Παύλος Χ. Τσαμάκος

Κωνσταντούλα Κανδηλιώτη