Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2008

ΕΡΩΤΗΣΗ Φ. ΚΟΥΒΕΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς

· Εσωτερικών

· Ανάπτυξης

Θέμα: Υπερβολικές αυξήσεις δημοτικών τελών στο Δ. Βύρωνα

Με την αρ. πρωτ. 9954, από 2.7.2007 γραπτή ερώτησή μου, έθιγα, από κοινού με το βουλευτή Γ. Δραγασάκη, το θέμα της αναίτιας αύξησης των δημοτικών τελών του Δήμου Βύρωνα, η οποία επιβαρύνει το σύνολο των πολιτών του Δήμου υποχρεώνοντάς τους να καταβάλλουν υπερδιπλάσια τέλη και φόρους.

Στην ερώτηση γινόταν συγκεκριμένη αναφορά στην αρ. 55/11/1/07 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα, η οποία τροποποίησε την υπ' αρ.318/2006 προηγούμενη απόφασή του που επέβαλε ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου είχε καθοριστεί σε 7,2 ευρώ μηνιαίως ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες και τα καταστήματα του Δήμου Βύρωνα.

Στο ερώτημα ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για τις επιβληθείσες αυξήσεις, η απάντηση του υπουργού Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 42253/25/7/07) ήταν ότι «η προαναφερόμενη απόφαση υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής και στη συνέχεια παραπέμφθηκε από το Γ.Γ στην Επιτροπή Ελέγχου της παρ.1 του άρ. 7 του Ν. 2839/2000, η οποία με την 8.12.06 απόφασή της που διατυπώθηκε στο αρ. 23/2006 πρακτικό της, αποφάνθηκε ότι η εν λόγω απόφαση νόμιμα εκδόθηκε και ως τούτου έχει απκτήσει το τεκμήριο της νομιμότητας και είναι ισχυρή και εκτελεστή. Επισημαίνεται δε ότι κατά της αποφάσεως αυτής δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού για παράβαση νόμου».

Από την ως άνω απάντηση συνάγεται ότι η κυβέρνηση συμφωνεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα, η οποία δεν δικαιολογεί πουθενά, όπως ο νόμος ορίζει, για ποιο λόγο επιβάλλεται αυτό το τέλος. Επίσης, συμφωνεί με την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διορίζεται από την ίδια.

Με βάσει τα ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

· Για ποιο συγκεκριμένο λόγο επιβλήθηκε η μεγάλη αυτή αύξηση;

· Συμφωνεί η κυβέρνηση με της υπερβολικές χρεώσεις ανταποδοτικών τελών στο Δ. Βύρωνα και αλλού; Προτίθεται να λάβει μέτρα - και ποια; - προκειμένου να ανακληθούν οι προαναφερόμενες αποφάσεις;
Ο ερωτών βουλευτής
Φώτης Κουβέλης

5.2.2008