Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ CHE

Από την εκδήλώση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ για τον Che Guevara
Απαγγελία ενός ποιήματος του "Βραχνού Προφήτη" με τίτλο "Ο ώραίος νεκρός Τσε Γκεβάρα"
Απαγγελία Κώστας Μακρόπουλος