Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ στο Bυρωνα

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
. Ανάπτυξης


( ημερομηνία κατάθεσης 2/7/07, αρ. πρωτ. 9954)

Με την αρ. 55/11.1.07 απόφάσή του ,το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα τροποποίησε την με αρ. 318/2006 προηγουμενη απόφασή του με την οποία είχε επιβληθεί δυνητικό ( ανταποδοτικό ) τέλος, το ύψος του οποίου είχε καθοριστεί σε 7,2 euro μηνιαίως ανά μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στις κατοικίες και τα καταστήματα του Δήμου Βύρωνα.
Με την ανωτέρω νεώτερη απόφασή του ( 55/2007) το Δημ. Συμβούλιο απεφάσισε τον επιμερισμό του ανωτέρου ποσού ανά τετρ. μέτρο ως εξής :
α) Οι οικίες ανά τ.μ. επιβαρύνονται με 0,99 euro του ως άνω δυνητικού τέλους επιπλέον της μέχρι σήμερα επιβάρυνσης και
β) Τα καταστήματα επιβαρύνονται με 2,72 euro ανά τ.μ. του ως άνω δυνητικού τέλους επί πλέον της μέχρι σήμερα επιβάρυνσης.
Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ οι οποίοι απεστάλησαν στους κατοίκους μετά την 10.2.07 κατ εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, τους καλούσαν να καταβάλουν σχεδόν υπερδιπλάσια Δημοτικά Τέλη και Δημοτικούς Φόρους. Ενδεικτικά αναφέρεται από κατοίκους ότι :
α) Τα Δημ.Τέλη από 19,29 euro αυξήθηκαν σε 39,92 euro και οι Δημ. Φόροι από 3,53 euro σε 4,17 euro.
β) Τα Δημ.τέλη από 14,70 euro και 41,74 euro αυξήθηκαν σε 25,80 και 89,20 euro αντίστοιχα καθώς και ο Δημ. Φόρος από 1,80 euro και 2,80 euro σε 2,69 και 3,40 euro αντίστοιχα.
Επειδή οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ΔΕΗ και να καταβάλουν τις επιβληθείσες αναίτιες από το Δήμο αυξήσεις για να διασφαλίσουν την συνέχιση παροχής ρεύματος στις οικίες και τα καταστήματά τους και επειδή οι επιβαλλόμενες αυξήσεις εκτιμάται βρίσκονται πέραν των νομίμων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
. Ποιά είναι η θέση τους για τις επιβληθείσες αυξήσεις που φτάνουν μέχρι και το διπλάσιο των τελών με τις προαναφερόμενες αποφάσεις 55/2007 και 318/2006 αφού τα επιβαλλόμενα τέλη και εισφορές φέρεται ότι δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα ;
. Σε ποιές ενέργειες προτίθενται να προβούν και ποιά μέτρα θα λάβουν προκειμένου να ανακληθούν οι προαναφερόμενες αποφάσεις ώστε να απαλλαγούν οι κάτοικοι από τα επιπλέον επιβληθέντα Δημοτικά Τέλη και Φόρους, των οποίων η σκοπιμότητα αμφισβητείται και να επιστραφούν τα καταβληθέντα Τέλη και Φόροι ;

οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Γιάννης Δραγασάκης